دوستان گلم دلم برایه همتون تنگ شده واسه برگشت به اون دوران نمیدونم چیکار کنم گروه تلگرام زدم بازم به بن بست خوردم عده ای جمع شدن ولی بازم همه رفتن شما بگین چیکار کنم تا دوباره دور هم جمع شیم
1396/10/12 - 19:39

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده