صنایع دستی بندرعباس، در میان مردم این شهر جایگاه ویژه ای دارد و به نوعی نشان دهنده ی آداب و رسوم و همچنین فرهنگ غنی مردم استان هرمزگان است. علاوه بر تعداد زیاد صنایع دستی استان هرمزگان با توجه به اقلیم آب و هوایی و قرار گرفتن در کنار دریا می توان تنوع بسیاری در این میان دید. مهمترین صنایع دستی هرمزگان به چند دسته تقسیم میشوند گروهی شامل هنرهایی است که توسط محصولات دریایی همچون صدف و ... آفریده می شوند.
http://www.eneshat.com/souvenirs-crafts/iranian-handicrafts/bandarabbas-2
1396/10/10 - 17:57
پیوست عکس:
bandarabbas.jpg
bandarabbas.jpg · 500x375px, 50KB

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده