صنایع دستی شهر زنجان، از مدت ها پیش جایگاه ویژه ای در بین صنایع دستی ایران داشته است. اگر تاریخ زنجان را بررسی کنید متوجه قدمت و تنوع آن خواهید شد که در حال حاضر از تعدادشان کاسته شده است و آن هم مربوط به مهاجرت صنعتگران به دیگر شهرهاست. از صنایع دستی معروف زنجان می توان ساخت اشیای فلزی همچون ملیله کاری، چاقو سازی و چارق دوزی را نام برد.
http://www.eneshat.com/souvenirs-crafts/iranian-handicrafts/zanjan-2
1396/10/10 - 17:54
پیوست عکس:
zanjan.jpg
zanjan.jpg · 600x440px, 49KB

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده