صنایع دستی شهر قزوین موضوعی است که در این بخش به آن میپردازیم. در گذشته دو عامل بسیار مهم در رونق و قدمت صنایع دستی شهر قزوین موثر بود یکی تمدن و دیگری الهام گرفتن از طبیعت که بعنوان مثال سفالگری یکی از این هنرهاست. اما با این وجود در حال حاضر، صنایع دستی استان قزوین رونق زیادی ندارد و بعنوان یک سرگرمی در کنار مشاغلی همچون دامپروری و کشاورزی انجام می شود.
http://www.eneshat.com/souvenirs-crafts/iranian-handicrafts/qazvin
1396/10/10 - 17:54
پیوست عکس:
qazvin-1.jpg
qazvin-1.jpg · 600x423px, 66KB

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده