صنایع دستی شهر خرم آباد، موضوعی است که قصد داریم در این مقاله توضیح دهیم. صنایع دستی هر شهر نشانی از ذوق و هنر مردم آن منطقه است که در برهه ای از زمان بر حسب نیاز پدید آمده است. صنایع دستی که در شهر خرم آباد به چشم میخورد هم گواهی بر فرهنگ و هنر مردم این بخش است.
http://www.eneshat.com/souvenirs-crafts/iranian-handicrafts/khorramabad-2
1396/10/10 - 17:51
پیوست عکس:
khorramabad.jpg
khorramabad.jpg · 600x418px, 59KB

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده