...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

No Love

گروه عمومی · 8 کاربر · 855 پست
Maryam
Maryam
سرد است … نیمکتی تنها در پارک نشسته است ، من تنها بر نیمکت و تو تنها در من … میبینی ؟ چه در همیم و تنها ؟
2 دیدگاه · 1394/01/14 - 19:49 در No Love · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
سلام هایی که بوی خداحافظی میدهند … بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند … و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری … همه اینها را که جمع میکنی به یک کلمه میرسی : تنهایی !
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:48 در No Love · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
تنهایی همان مرگ است که رو دربایستی دارد !
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:48 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
تنهایی یعنی انقدر کسی بغلمون نکرد که خودمون زدیم بقل !!!
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:48 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
امروز آیینه حزن چهره ام را تاب نیاورد ، شکست و من ماندم و هزار تکه تنهایی !
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:47 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
تنهایی یعنی دل هیچکس سایز دلت نیست !
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:47 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
تکان می دهد خانه را سالی که می آید … سرگرمیِ خوبی ست : تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم و آغاز می شود سال تنهایی !
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:47 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
گاهی آنقدر تنها می شوم که خدا هم به تقدیر می گوید : کمی مهربانتر باش !
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:47 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
تنهایی با ت شروع می شود … با هیچ چیز تمام نمی شود !
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:46 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
تنهایی یعنی شب ها اونقدر شعر بخونی و رو تختت فکر و خیال کنی تا بالاخره با اشک خوابت ببره و من همیشه اینگونه می خوابم …
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:46 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
کوچیکتر که بودم فکر میکردم تنهایی یعنی وقتایی که هیشکی خونه نیست !
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:46 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
ڪاشـــــ فقط بوבـے وقتـے بغض مـےڪرבم! بغلم مـےڪرבـے و مـےگفتـے... ببینمـــــ چشمـــــاتو منـــــو نگاه کـטּ... اگه گریـ ـہ کنـے قهـــــر مـےڪنم میرمـــــا!!
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:37 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
همه گفتن:عشقت داره بهت خیانت می کنه! گفتم:می دونم! گفتن:این یعنی دوستت ندارهاااا! گفتم: می دونم! گفتن:احمق یه روز میذاره میره تنها میشی ! … گفتم:می دونم! گفتند:پس چرا ولش نمی کنی..؟! گفتم:این تنها چیزیه که نمی دونم
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:35 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
می گویند ساده ام می گویند تو مرا با یک جمله یک لبخند... به بازی می گیری می گویند ترفندهایت شیطنت هایت و دروغ هایت را نمی فهمم....!!!! می گویند ساده ام اما تو این را باور نکن من فقط دوستت دارم همین...!!! و انها این را نمی فهمند.....
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:35 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
Maryam
Maryam
نگـــــــران نباش، " حــــال مـــن خـــــوب اســت " بــزرگ شـــده ام ... دیگر آنقــدر کــوچک نیستـم که در دلـــتنگی هـــایم گم شــوم! آمـوختــه ام، که این فـــاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک نامش" زندگیست " آمــوختــه ام که دیگــر دلم برای " نبــودنـت " تنگ نشـــود . . . راســــــتی، دروغ گـــــفتن را نیــــــــز، خــــــــوب یاد گـــرفتــه ام ... " حــــال مـــن خـــــــوب اســت " ...خــــــوب
دیدگاه · 1394/01/14 - 19:35 در No Love · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده