خدايي خدا غريبه...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

only god

گروه عمومی · 10 کاربر · 61 پست
hossein
hossein
خدایاااا.زمینت را به ک سپردی ک اینگونه برپاست...{-5-}
دیدگاه · 1394/08/23 - 19:29 در only god · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
خدایا...{-35-}{-35-}{-35-}...
1 دیدگاه · 1394/03/14 - 15:32 در only god · 6 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
یکی از فرق های انسان... با خدا..... این است که ....انسان ....تمام خوبیها ...را با یک بدی ...فراموش میکند.... ولی خدا ...تمام بدیها ...را با یک خوبی ...فراموش میکند . . . آرامش .... سهم قلبیست که... درتصرف خداست.. {-35-}{-35-}...
1 دیدگاه · 1393/12/21 - 14:53 در only god · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
خدایا! .....همه از تو میخواهند (بدهی) من از تو میخوام (بگیری) خستگی. دلتنگی. وغصه ها رو از لحظه لحظه روزگار همه آنهایی که دوستشان دارم....{-35-}...
8 دیدگاه · 1393/06/7 - 10:12 در only god · 6 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
بــــــرای تمام رنجــــهایی كــــــه مــــی بری..... صبــــــر كن ،... صــبر اوج احتــــــرام بـــــــه حـــــكمت..... خــــــــداست...... {-35-}...
3 دیدگاه · 1393/05/20 - 23:14 در only god · 7 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
خــٌــدایــــــا !! آغوشـَــ‌ت را اِمشب به من میدَهـــــی ؟ برای گفتن ! چیــــزی نـَــدارم .. امـــا برای شنفتن ِ حرفهـــــای تو ؛ گوش بسیــــــار . . . می شـَــود من بغـــض کنــَــ‌م ؟ تو بگـــویی : مگر خدایت نباشــَــد که تو اینگــــونــ‌ه بغض کنــــی . . . ؟ می شود مـَــ‌ن بگویـــَــ‌م "خـدایـــــا" تو بگـــویی : جان ِ دلـــ‌م . . . ! می شـــود بیـــایی ؟ تمنــــا میکنـــَـم ...{-35-}..
1 دیدگاه · 1393/05/15 - 23:47 در only god · 8 امتیاز + / 0 امتیاز -
jalal
jalal
خدایــــا !.... خط و نشان دوزخـــــت را برایـــم نکش !.....جهنم تـــــر از نبــــودنش... جایـــی سراغ ندارم…{-35-}...
5 دیدگاه · 1393/05/5 - 23:42 در only god · 8 امتیاز + / 0 امتیاز -
زهرا
زهرا
پرونده اين گروه بسته نميشه ولي باز هم سپرده ميشه دست شما استاري هاي عزيز....اين گروه يادگاري من براي شما تا بتونيد درددل هاي قشنگتون با خدا رو توش ثبت كنين.....به اميد اينكه آرزوهاي هيچكدوم از شماها ارزو نمونه{-35-}
55 دیدگاه · 1393/04/31 - 17:15 در only god · 7 امتیاز + / 0 امتیاز -
زهرا
زهرا
وقت دعا خجالت نکش ، نگو من گناهکارم و صدامو نمیشنوه . . . اونی که اون بالاست بیشتر از اونی که تو فکر میکنی هواتو داره !
1 دیدگاه · 1393/04/31 - 16:59 در only god · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
زهرا
زهرا
روی پـــــرده کعــبه این آیه حک شده اســت: نَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ و مـــن . . . هنــــوز و تا همیشــه به همین یک آیــه دلخــوشــــم: ” بندگانم را آگاه کن که من بخشنده‌ی مهــــربانم ! “
2 دیدگاه · 1393/04/31 - 16:57 در only god · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
زهرا
زهرا
فقط خدا....
2 دیدگاه · 1393/04/31 - 16:41 در only god · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
زهرا
زهرا
خدايا....
1 دیدگاه · 1393/04/31 - 16:37 در only god · 3 امتیاز + / 1 امتیاز -
زهرا
زهرا
چــِــه خــُــوبْ مـــيــــشُــــدْ تـُـــو هــَــمــــيــــنْ رُوزآ ... خــــُــدآ مــــيــُــومــَــدُ وُ بـــُـو سـَـــمْ مــــيــــكـَـــرْدُ و بــَــعْــــدْ مــــيــــگــُــفْــــتْ: ايــــن چــَــنـْـــدْ وَقـْـــتْ دآشْــــتـَـــمْ بــــآهــــآت شـُـــوخــــي مــــيــــكــَــرْدَمْ... بــِــبــــيــــنـَـــمْ جــَــنــْــبـَـــشــُــو دآري يــــآ نــَــه...
1 دیدگاه · 1393/04/31 - 16:34 در only god · 3 امتیاز + / 1 امتیاز -
زهرا
زهرا
خدایا حواست هست؟؟؟ صدای هق هق گریه هایم از همان گلویی بیرون می آید که تو از رگش به من نزدیکتری...!!!
دیدگاه · 1393/04/31 - 16:23 در only god · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
زهرا
زهرا
خداوندا....چون تو دارم همه دارم ....دگرم هیچ نباشد
دیدگاه · 1393/04/31 - 16:14 در only god · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده