گوش کن ...

دخترکی دلش رابغل گرفته و

زیر آواربغض های فرو ریخته اش ،

جیــغ میکشد ...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

دلتنگی های کوچه پشتی

گروه عمومی · 12 کاربر · 264 پست

ارسالهای دلتنگی های کوچه پشتی

سحر
سحر
"عبور" تکرار غمگین آدمهاست ... صدای کفش هایی که دیگر نمی آیند ...
دیدگاه · 1394/08/14 - 21:51 در دلتنگی های کوچه پشتی · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
وَقـتـے حـَرفــے بـَرآے ِ گــُفـتـَטּ نـَدآرَمــ ... وَقـتـے ســُـکـوتـــ مــے کـُـنـَمــ ، یـَعـنـے بـآ بـَنـد بـَنـدِ وُجـودَمـــ ، دآرَمــ بــِـہ تــو فـِکـر مــے کـُـنـَم (!)
1 دیدگاه · 1394/08/7 - 11:33 در دلتنگی های کوچه پشتی · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
تقصیر از ما نیست… بعضیا خودشون دلشون میخواد "یادگاری" باشن پشت در مستراح عمومی!!!
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:33 در دلتنگی های کوچه پشتی · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
مردم خوابن، وقتی بیدار می شن که بمیرن.
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:30 در دلتنگی های کوچه پشتی · 5 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
بيدار شو اي ديده که ايمن نتوان بود / زين سيل دمادم که در اين منزل خواب است (لسان الغیب)
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:30 در دلتنگی های کوچه پشتی · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
زاهدبودم ترانه گویم کردی/سرحلقه بزم و باده جویم کردی/سجاده نشین باوقاری بودم/بازیچه کودکان کویم کردی
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:29 در دلتنگی های کوچه پشتی · 4 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
(( دوره ای شده که حاضرم به جای پت باشم اما یه دوست واقعی مثل مت داشته باشم...))
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:28 در دلتنگی های کوچه پشتی · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
کلاغ جان! قصه من به سر رسید... سوار شو! تو را هم تا خانه ات می رسانم...
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:28 در دلتنگی های کوچه پشتی · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
روزها دیگَر تَنهــــ☂ـا نیستَمــ ! " سـ☂ایهــ " اَمــ شُدهــ هَمدَمَــ☂مــ ... همهــ☂ـ جا پا بهــ پایـَمــ مے آیَد ! اما ... تو بگو شَبــــ☂ـ ها چهــ کُنـَمــ بے تــــو ؟
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:27 در دلتنگی های کوچه پشتی · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
פ هیچ פَقتـ خَیاط خوبـﮮ نمیشـﮮ... ببیـלּ.. باز בِلَـҐ رو تنگـ کرבﮮ...
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:26 در دلتنگی های کوچه پشتی · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
خــــوشبخـــت تـــــرين آدم هــــا ؛ اونــــايـــي هستــــن کــــه ايـــن جمـــله رو ميشنـــوند : " عيــــــب نــــداره، با هـــــم درستـــــش ميکنيــــم "
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:25 در دلتنگی های کوچه پشتی · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
دلتنگم! برای کسی که مدتهاست، بی آن که باشد، هـر لحـظه، زنـدگی اش کـرده ام !
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:25 در دلتنگی های کوچه پشتی · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
"عبور" تکرار غمگین آدمهاست ... صدای کفش هایی که دیگر نمی آیند ...
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:25 در دلتنگی های کوچه پشتی · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
از صدای گذر عمر چنان میفهمی تندتر از آب روان، عمر گران میگذرد.زندگی را ارزش غم خوردن نیست ، آنقدر سیر بخند که نفهمی غم چیست...
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:21 در دلتنگی های کوچه پشتی · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
سحر
سحر
وقتی تنها میشوی بدان خدا همه را بیرون کرده تا با تو تنها باشد...
دیدگاه · 1394/08/7 - 11:20 در دلتنگی های کوچه پشتی · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده