voooooooooorode aghayon mamnoeiat nadard

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

Anti b0y

گروه عمومی · 11 کاربر · 26 پست
mahshid
mahshid
از خداوند پرسیدند:انگیزه شما از خلقت پسرهاچیست؟خداوند نگاه خشمگینانه ای به جبرئیل انداخت و فرمود:مگه نگفتم با گل اضافه مسخره بازی در نیارید؟
1 دیدگاه · 1392/08/9 - 22:49 در Anti b0y · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
adel.m
adel.m
11 مسابقه: رشته های مخصوص اقایون: 1مخ زدن دختر بسیجی در 10 ثانیه 2 تحمل 10 دختر سمج در 60 ثانیه 3 دوی استقامت در حیاط مدرسه دخترانه 4 رقابت با دخترها در رشته چونه زدن و پر حرفی پشت موبایل و تلفن(سنگین ترین رشته که اغلب اقایون انصراف می دن) 5 ناز کشی دختر( می دونم خیلی سخته) رشته های مخصوص خانوم ها: 1 پیچوندن دوست پسر در کمتر از یک چشم به هم زدن 2 گریه و زاری به مدت سه روز 3 مخ نشدن در کمتر از 10 ث
دیدگاه · 1392/06/9 - 15:15 در Anti b0y · 0 امتیاز + / 1 امتیاز -
asal
asal
اگه خدا مردها را نمی آفرید چی می آفرید؟ 1. چیز خاصی نمی آفرید 2. پیراشکی 3. خروس دریایی 4. فضای خالی
1 دیدگاه · 1391/03/8 - 10:36 در Anti b0y · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
asal
asal
چرا خدا مردها را از روی زمین برنمی دارد؟... 1. از نظر خدا مردها وجود خارجی ندارند 2. مگه ما روی زمین مرد هم داریم 3. وجود اینگونه از درندگان برای موازنه جمعیت روی زمین ضروری به نظر میرسد
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:36 در Anti b0y · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
asal
asal
چرا خدا مردها را آفرید؟ 1. هدف خاصی نبود 2. گِل اضافه مونده بود 3. نسخه آزمایشی بود 4. اصلا کار خدا نبود
2 دیدگاه · 1391/03/8 - 10:35 در Anti b0y · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
asal
asal
همه مرا به خنده هاي باصدا ميشناسند... بالش بيچاره ام به گريه هاي بي صدا..
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:35 در Anti b0y ·
asal
asal
گاهي پروانه ها هم به اشتباه عاشق مي شوند به جاي شمع دور چراغ هاي بي احساس خيابان ميميرند!!
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:34 در Anti b0y ·
asal
asal
همه پل هاي پشت سرم را خراب كردم از عمد... راه اشتباه را نبايد برگشت...
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:34 در Anti b0y ·
asal
asal
هديه دادن به كسي كه لياقت ندارد ناسپاسي از كسانيست كه لايقترند...
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:34 در Anti b0y ·
asal
asal
روزگاري هم اگر ديوانه ات بودم گذشت...
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:33 در Anti b0y ·
asal
asal
براي كسي كه خودش رفته... يك ثانيه دلتنگي هم زياده...
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:33 در Anti b0y ·
asal
asal
اين روزها شيرين مي زنم بي آنكه پاي فرهادي در ميان باشد.
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:33 در Anti b0y ·
asal
asal
میگن : پای کی وسطه ! زیااد بخندن ، میگن : دیونه شدی . نخندن میگن چه مرگته ؟ شام بخوان ، میگن فقط فکر شکمه ! شام نخوان میگن : معلوم نیست با کی شام کوفت کرده !
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:28 در Anti b0y · 0 امتیاز + / 1 امتیاز -
asal
asal
بیچاره مردا : اگر تیپ بزنن ، میگن با کی قرار داری ؟ تیپ نزنن ، میگن : اصلا سلیقه نداری ! زیاد بگن دوست دارم ، میگن : باز چه نقشه ای تو کلته ؟ نگن دوست دارم ، میگن : پای کی وسطه !
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:28 در Anti b0y · 0 امتیاز + / 1 امتیاز -
asal
asal
مادر : داری چیکار میکنی پسرم ؟ پسر بچه 5 ساله : دارم واسه دوست دخترم نامه مینویسم مادر : ولی تو که هنوز خوندن و نوشتن بلد نیستی . پسر بچه 5 ساله : اونم بلد نیست بخونه ، اصن تو چه میفهمی عشق یعنی چی ؟
دیدگاه · 1391/03/8 - 10:28 در Anti b0y ·
صفحات: 1 2

جامعه مجازی چت استار · طراحی و اجرا گروه طراحی سافت کده